REGULAMIN POBYTU W DOMU GOŚCINNYM WI-GA RELAX W GRZYBOWIE UL. NAMIOTOWA 22


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Dom Gościnny WI-GA RELAX w Grzybowie, zwany w dalej:
Domem WI-GA, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług noclegowych.
2. Goście Domu WI-GA obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

§ 2
Opłaty


1. Opłata za pobyt w Domie WI-GA pobierana jest w gotówce z góry w dniu przyjazdu za cały okres zarezerwowanego pobytu.
2. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt.
3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu w przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu nie podlega zwrotowi.
4. Czas pobytu w Domu WI-GA rozpoczyna się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
5. Opłata za zgubienie klucza wynosi 100 zł.

§ 3
Prawa i Obowiązki Gości


1. Goście Domu WI-GA obowiązani są do:
a) sprawdzenia stanu wynajętego pokoju niezwłocznie po udostępnieniu,
b) zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit a) niniejszego regulaminu,
c) zamykania pokoi na klucz,
d) wyłączania światła i urządzeń elektrycznych przed wyjściem z zajmowanego pokoju,
e) zachowania czystości na terenie budynku i posesji
f) zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego,
g) parkowania pojazdów w miejscu do tego wyznaczonym, z tym zastrzeżeniem że na 1 pokój przypada 1- samochód.
2. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) używania otwartego ognia w budynku i na balkonach, w tym m. in. grillowania.
b) palenia tytoniu w budynku.
3. W czasie ciszy nocnej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c) zabronione jest przebywanie na terenie posesji osób odwiedzających gości.
4. W trosce o komfort i bezpieczeństwo zabrania się przebywania psów i innych zwierząt domowych na terenie budynku i posesji.
5. Wypożyczenie leżaków i sprzętu sportowego, tj. piłek, rakietek, rowerów następuje za dodatkową opłatą.

§ 4
Odpowiedzialność


1. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za przekazane mienie oraz za wszelkie wyrządzone szkody w wyposażeniu pokoju i innych urządzeniach technicznych znajdujących się na terenie posesji, które powstały z jego winy lub winy odwiedzających. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności jest niezwłoczne zawiadomienie właścicieli Domu WI-GA o zauważonych po udostępnieniu pokoju nieprawidłowościach, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszego regulaminu.
2. Właściciele Domu WI-GA nie ponoszą odpowiedzialności za utracony na terenie budynku i posesji majątek stanowiący własność Gości.
3. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciele Domu WI-GA nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy oraz znajdujące się w nich przedmioty, a także za rzeczy pozostawione na terenie posesji.

§ 4
Postanowienie końcowe


Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Domu WI -GA i obowiązuje od dnia 01.07.2009 r.